event calendar updated 06.10.2015  |  suggest a link   |  news archive

 

main page   |  intro


  HISTORY

  FACTS

  SIGHTS

  SERVICE

  MAPS

  PICTURES

  LINKS

  SEARCH


hall1.JPG (33776 bytes)

 

 

Hitis coast guard station  på svenska  suomeksi

 

Address: Stormnäsvägen 101, 25940 Hitis, FINLAND

Telephone: +358-204 10 7110

Fax: +358-204 10 7119 

E-mail: hiittinen@raja.fi 

Website: www.coastguard.fi

Description:

Rescuing tasks, boat traffic surveillance, hunting and fishing surveillance and different kinds of transportation tasks. The station is also an offical passport-inspection outpost.

 


 

Hitis sjöbevakningsstation  suomeksi   in english

 

Address: Stormnäsvägen 101, 25940 Hitis, FINLAND

Telefon: +358-204 10 7110

Fax: +358-204 10 7119 

E-mail: hiittinen@raja.fi 

Internet: http://www.merivartiosto.fi/lsmv/swedish/y_asemat.asp?id=hiittinen 

Beskrivning:

Sjöräddning, båttrafikövervakning, jakt- och fiskeövervakning samt olika handräckningsuppdrag och därtill hörande transporter. Stationen är ett officiellt pass-granskningsställe.

 


 

Hiittisten merivartioasema   in english  på svenska

 

Osoite: Stormnäsintie 101, 25940 Hiittinen, FINLAND

Puh: +358-204 10 7110

Fax: +358-204 10 7119 

Sähköposti: hiittinen@raja.fi 

Internet: http://www.merivartiosto.fi/lsmv/finnish/y_asemat.asp?id=hiittinen  

Kuvaus:

Meripelastus, vesiliikennevalvonta, kalastuksen ja metsästyksen valvonta, erilaiset virka-apukuljetukset. Asema on myös virallinen passintarkastuspaikka.

 
hogland.jpg (29017 bytes)

 

 

 

 

 

osterled.jpg (86420 bytes)

 

Roam in the footsteps of the Vikings and experience the world's most beautiful archipelago!

contact

 

    event calendar  |  news FAQ  suggest a link

 

main page   |  intro

copyright © viking islands® 2015

 

 

     yggdrasil.jpg (30918 bytes)