event calendar updated 06.10.2015  |  suggest a link   |  news archive

 

main page   |  intro


  HISTORY

  FACTS

  SIGHTS

  SERVICE

  MAPS

  PICTURES

  LINKS

  SEARCH


oro3.jpeg (77329 bytes)

 

 

 

Örö fortress   på svenska  suomeksi

 

Address: 59°48'40" N 22°20'13" E

Web: www.örö.fi

Contact information: www.örö.fi/en/contact

Description: 

At the fortress Örö you can enjoy the silence of nature and amazing archipelago landscapes. There are guided tours available with varying specifications, either with emphasis on the island’s extraordinary nature, or the exiting cultural and military history.
There is a wide range of services, everything from a guest harbour and exhibitions to accommodation and a restaurant, not to mention two different marked hiking trails.

 

 


 

Örö fort   suomeksi   in english

 

Address: 59°48'40" N 22°20'13" E

Webb: www.örö.fi

Kontaktuppgifter: www.örö.fi/sv/kontaktuppgifter  

Beskrivning: 

På Örö har du tillfälle att njuta av naturens tystnad och fantastiska skärgårdsvyer. Det erbjuds guidningar för olika intressen, du kan få information huvudsakligen om öns enastående natur, eller få en guidning med mera betoning på kulturhistoria. Servicen på Örö är mångsidig, det finns allt från gästhamn och restaurang till utställningar och inkvartering, även flera olika naturstigar och promenadrutter.

 

Historia

Örö fort som är beläget tio kilometer nordväst om Bengtskär spelade en viktig roll i striden om Bengtskär. Från fortet besköts både de ryska fartygen och de soldater, som fanns på Bengtskär. Till och med det grövsta artilleriet, dvs. 12 tums- eller 305 mm:s kanonerna användes i striden. De ryska soldater, som stupade på Bengtskär blev först begravda på Örö, men efter kriget flyttades kropparna i enlighet med Sovjetunionens krav till den ryska hjältegraven i Täcktom på Hangöudd. 

Fortets historia går tillbaka till 1910-talet, då Ryssland för att skydda sin huvudstad Petersburg byggde upp en befästningskedja vid Finska vikens kust. När ryssarna tvångsinlöste Örö av byborna i Rosala och Böle, utbetalades inga ersättningar för de förlorade betesmarkerna, men när Finland efter självständigheten fortsatte den militära verksamheten på ön, fick skärgårdsborna full kompensation för markens värde.

I första byggnadsskedet anlades en järnväg och ca 10 km kullerstensvägar och dessutom uppfördes ett stort antal byggnader.  Befästningsanläggningarna försågs med ett grovt batteri om fyra 305 mm kanoner, två tunga batterier med  fyra 152 mm och fyra 120 mm kanoner och ett luftvärnsbatteri om tre 76 mm kanoner.

I befästningsarbetet och i synnerhet vid byggandet av järnvägarna och kullerstensvägarna användes krigsfångar från Asien som arbetskraft. De fångar som dog under arbetet begravdes på ön. Soldater hade begravts på ön också hundra år tidigare, nämligen under 1808-1809 års krig. Örö fungerade då som flottbas för den svenska högsjöflottan och soldater dog både i skörbjugg och i sjöstrider, bland annat vid Lövö.

I början av fortsättningskriget deltog Örö fort i striderna vid Hangöfronten. Man sköt med grovt artilleri mot Hangöbasen och i samband med striden om Bengtskär fick  fyrens försvarare eldstöd från Örö. Den finländska förstärkningen som landsattes på Bengtskär avgick från Örö.

Efter kriget fungerade Örö som skolningsfort ända fram till slutet av år 2005. Denna verksamhet upphörde den 1.1.2006 och sedan dess har fortet varit i praktiken obebott. Ön används dock ännu tidvis för militär- och skjutövningar.

Namnet Örö betyder Grus-ön, eftersom ordet “ör” betyder grus eller sand. Som namnet säger är ön mycket sandig och grusig och den utgör en förlängning på den istida Salpausselkä II. Skärgårdsborna kallade allmänt ön för Storlandet. Också detta namn passar bra för denna stora och märkliga ö.

 

 

 


 

Örön linnakesaari  in english  på svenska

 

Osoite: 59°48'40" N 22°20'13" E

Verkossa: www.örö.fi

Yhteystiedot: Kts. www.örö.fi/fi/yhteystiedot

Kuvaus:

Örön linnakesaarella pääset nauttimaan luonnon hiljaisuudesta ja upeista maisemista. Tarjolla on opastuksia eri makuun, voit saada tietoa pääasiassa saaren ainutlaatuisesta luonnosta, tai painottaa enemmän saaren kulttuurihistoriallista puolta. Palveluja löytyy monipuolisesti vierasvenesatamasta ravintolaan ja majoitustiloihin. Luontopolkuja ja vaellusreittejä on useita.

 

Historia

Kymmenen kilometriä Bengtskäristä luoteeseen sijaitsevalla Örön linnakkeella oli tärkeä osa Bengtskärin taistelussa. Linnakkeelta tulitettiin sekä venäläisten laivoja että Bengtskärissä olevia venäläisiä sotilaita. Öröstä ammuttiin taistelun aikana jopa 12 tuuman, eli 305 mm tykeillä. Bengtskärin taistelussa kaatuneet venäläiset sotilaat haudattiin ensin Öröseen, mutta sodan jälkeen ruumiit siirrettiin Neuvostoliiton vaatimuksesta Täcktomin venäläiseen sankarihautaan Hankoniemellä.

Örön linnake sai alkunsa 1910-luvulla, kun Venäjä pääkaupunkinsa Pietarin suojaksi rakennutti Suomenlahden rannikolle linnoitusketjun. Kun venäläiset pakkolunastivat saaren Rosalan ja Bölen kyläläisiltä, heille ei maksettu mitään korvausta menetetyistä laidunmaista, mutta kun Suomi itsenäistymisen jälkeen jatkoi sotilastoimintaa saarella, valtio korvasi saaristolaisille maan arvon.

Örön linnakkeelle rakennettiin ensivaiheessa noin 10 km mukulakivitietä ja pienoisrautatie sekä paljon erilaisia rakennuksia. Linnoitteisiin rakennettiin yksi järeä 305 mm nelitykkinen patteri, raskas 152 mm ja 120 mm nelitykkiset patterit sekä kolmetykkinen 76 mm ilmatorjuntapatteri.

Linnoitustyössä ja varsinkin mukulakiviteiden ja rautateiden rakentamisessa venäläiset käyttivät työvoimana Aasiasta tuotuja sotavankeja. Linnoitustyön aikana menehtyneet vangit haudattiin saarelle. Sata vuotta aikaisemmin saarelle oli myös haudattu sotilaita, nimittäin Ruotsin Itämerilaivaston sotilaita, jotka kuolivat Suomen sodassa 1808-1809. Osa kuoli keripukkiin ja osa taisteluissa, muun muassa Lövön kahakassa. Örö toimi tuolloin Ruotsin laivastotukikohtana.

Jatkosodan alettua kesäkuussa 1941 Örön linnake osallistui Hangon rintaman taisteluihin. Hankoniemelle ammuttiin järeällä patterilla häirintätulta ja Bengtskärin taisteluun liittyen ammuttiin raskaalla patterilla tulitukea majakan puolustajille. Suomalaiset lisäjoukot Bengtskäriin lähtivät Örön linnakkeelta.

Sotien jälkeen Örön linnake toimi koulutuslinnakkeena aina vuoden 2005 loppuun asti. Vuoden 2006 alusta lähtien koulutustoiminta on päättynyt  ja linnakesaari on käytännössä tyhjennetty. Saarta käytetään kuitenkin vielä sota- ja ampumaharjoitusten yhteydessä.

Sana Örö merkitsee suomeksi Sora-saari, sillä sana ”ör” tarkoittaa soraa ja sana ”ö” saarta. Saari on nimensä mukaisesti hyvin hiekkainen ja sorainen, ja se onkin jatke Salpausselkä II-harjulle. Saaristolaiset käyttivät saaresta myös nimitystä Storlandet, eli suuri saari. Tämäkin nimi sopii hyvin tälle suurelle ja erikoiselle saarelle.

 

 
oro.jpeg (80908 bytes)

 

 

 

oro2.jpeg (138976 bytes)

 

 

 

oro11.JPG (67150 bytes)

 

 

Roam in the footsteps of the Vikings and experience the world's most beautiful archipelago!

contact

 

    event calendar  |  news FAQ  suggest a link

 

main page   |  intro

copyright © viking islands® 2015

 

 

     yggdrasil.jpg (30918 bytes)