event calendar updated 07.07.2014  |  suggest a link   |  news archive

 

main page   |  intro


  HISTORY

  FACTS

  SIGHTS

  SERVICE

  MAPS

  PICTURES

  LINKS

  SEARCH


 

 

 

 

 

lovo1.JPG (132158 bytes)

4.12.2009 ferry landing moved

 

 

 

 

 

lovo2.JPG (89001 bytes)

29.3.2010

 

 

 

 

 

lovo3.JPG (104353 bytes)

lovo4.jpg (120961 bytes)

17.6.2010

 

 

 

 

 

lovo5.jpg (142371 bytes)

10.8.2010

 

 

 

 

 

 

lovo6.jpg (108356 bytes)

8.9.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Lövö Bridge på svenska  suomeksi

 

Description:

On October 14th 2009, the Finnish Road Administration ( 1.1.2010- Finnish Transport Agency ) started working on the Lövö bridge, that was built to replace the yellow ferry. Preparatory building work started in the terrain during October. 

The new bridge was opened for traffic in May 2011, and finished in June 2011.

The bridge was built between the islands of Söljeholmen and Lövö on road nr 183, and the entire length of the new road strip is 1 125 meters. It's total length is 473 meters, width 8 meters and height above the water level 18 meters, and the width of the gap for boats is 80 meters.

A map over the area can be found here. ( Kansalaisen Karttapaikka )

Sea also the facebook-page for the Lövö bridge.

 

 


 

Lövö bro suomeksi   in english

 

Beskrivning: 

14.10.2009 påbörjade Trafikverket arbetet på Lövö bro, som kom att byggas i stället för den gula färjan som förut trafikerade över sundet. Arbetena  inleddes i terrängen runt bron, under oktober månad, med förberedande arbeten. 

Den nya bron vid Lövö öppnades för allmänheten i maj 2011, och i juni månad 2011 stod bron färdig.

Bron byggdes mellan öarna Söljeholmen och Lövö på landsväg nr 1803, och hela längden av den nya vägdelen är 1 125 meter. Bron byggdes på den nuvarande färjans plats, färjans fäste på Kasnässidan flyttades under tiden ca 40 meter undan brobygget. Hela längden på bron är 473 meter, bredden 8 meter och höjden från havet 18 meter. 

Bron korsar farleden mellan Högsåra och Biskopsö, som är 3,2 m djup. 

En karta över området finns här. ( Kansalaisen Karttapaikka )

Se även facebook-sidan för Lövö bro.

 


 

Lövön silta  in english  på svenska

 

Kuvaus:

14.10.2009 Tiehallinnon Turun tiepiiri aloitti Lövön sillan rakennustyöt, jolla korvatiin Lövön lossi. Työt käynnistyivät maastossa lokakuun aikana linjansiirtotöillä ja lossin siirron valmistelevilla töillä. 

Lövön uusi silta avattiin yleisen liikenteen käyttöön toukokuussa 2011 ja kokonaisuudessaan hanke valmistui viimeistelytöineen vuoden 2011 kesäkuun aikana.

Uusi silta rakennettiin Söljeholmenin ja Lövön saarten välille maantiellä 1803, ja parannettavan tien kokonaispituus on 1 125 metriä. Silta rakennettiin entiselle lossipaikalle ja lossin Kasnäsin puoleinen laituri siirrettiin n. 40 metriä siltapaikalta sivuun rakennustyön ajaksi. Lövön sillan kokonaispituus on 473,0 metriä, hyötyleveys 8,0 metriä ja alikulkukorkeus veneilijöille on 18,0 metriä.

Siltapaikkaa risteää Biskopsön ja Högsåran välistä kulkusyvyydeltään 3,2 metrin veneväylää. Siltapaikalla säilyi sillan rakennustöiden ajan kulkuaukko vesiliikenteelle, jonka leveys oli 80 metriä ja korkeus 18 metriä.

Karttakuva alueesta tästä. ( Kansalaisen Karttapaikka )

Katso myös Lövön sillan facebook-ryhmä.

 
lovo7.jpg (82925 bytes)

 

16.9.2010

 

 

 

 

 

 

lovo8.jpg (141612 bytes)

 

lovo9.jpg (112107 bytes)

 

lovo10.jpg (117300 bytes)

17.9.2010

 

 

 

 

 

 

lovo11.JPG (201336 bytes)

 

2.10.2010

 

 

 

 

 

 

Roam in the footsteps of the Vikings and experience the world's most beautiful archipelago!

contact

 

    event calendar  |  news FAQ  suggest a link

 

main page   |  intro

copyright © viking islands® 2015

 

 

     yggdrasil.jpg (30918 bytes)