event calendar updated 07.07.2014  |  suggest a link   |  news archive

 

main page   |  intro


  HISTORY

  FACTS

  SIGHTS

  SERVICE

  MAPS

  PICTURES

  LINKS

  SEARCH


hall1.JPG (33776 bytes)

 

 

The Emperor´s Harbour  på svenska  suomeksi

 

Address: 25960 Högsåra, FINLAND

Telephone: +358-2-466 5634

Gsm: +358-405 569 7108 

Description:

Harbour with historical traditions at Högsåra. The name, the Emperor´s harbour, eminates from the fact that the Russian emperor visited the harbour many times at the end of the 19th centry. Today´s visitor can enjoy a refreshing dip in the sea after sauna in the peaceful but much frequented harbour. The Jungfrusund museum, situated close to the harbour, provides an insight into life on the island in days gone by. 

 


 

Kejsarhamnen  suomeksi   in english

 

Address: 25960 Högsåra, FINLAND

Telefon: +358-2-466 5634

Gsm: +358-405 569 7108  

Internet: www.dragsfjard.fi/hogsara

Beskrivning: 

Besökshamn i Högsåra, med historiska traditioner. I slutet av 1800-talet besökte den ryske kejsaren Alexander III flere somrar hamnen, därav namnet.

Dagens besökare kan lugnt ta sig ett dopp efter bastun i den lugna, men välbesökta hamnen. Jungfrusunds museum, som ligger intill, berättar mera om livet och Högsåra förr.

 


 

Kejsarhamnen  in english  på svenska

 

Osoite: 25960 Högsåra, FINLAND

Puh: +358-2-466 5634

Gsm: +358-405 697 108 

Internet: www.dragsfjard.fi/hogsara/Suomi/etusivu.htm

Kuvaus:

Historiallinen vierailusatama Högsårassa.Satama sai nimensä venäläisen keisari Alexander III mukaan joka 1800-luvulla vieraili satamassa useampana kesänä. Uinti ja saunomismahdollisuus. Jungfrusundin museo kertoo ennenaikaisesta elämästä Högsårassa.

 
hogland.jpg (29017 bytes)

 

 

 

 

 

osterled.jpg (86420 bytes)

 

Roam in the footsteps of the Vikings and experience the world's most beautiful archipelago!

contact

 

    event calendar  |  news FAQ  suggest a link

 

main page   |  intro

copyright © viking islands® 2015

 

 

     yggdrasil.jpg (30918 bytes)