event calendar updated 07.07.2014  |  suggest a link   |  news archive

 

main page   |  intro


  HISTORY

  FACTS

  SIGHTS

  SERVICE

  MAPS

  PICTURES

  LINKS

  SEARCH


hall1.JPG (33776 bytes)

 

 

Parish of Hitis  på svenska  suomeksi

 

Address:  25940 Hitis, FINLAND

Contact person: Antti Kuokkanen

Telephone: +358-2-46 666 05

Description: 

The parish of Hitis includes also the islands of the surrounding archipleago. The old wooden churh in Hitis and the chapel in Vänö belongs to the parish.

 


 

Hitis Kapellförsamling  suomeksi   in english

 

Address: 25940 Hitis, FINLAND 

Kontaktperson: Antti Kuokkanen 

Telefon: +358-2-46 666 05 

Beskrivning: 

Till Hitis församling hör även öarna i den omkringliggande skärgården. Till församlingen hör Hitis gamla träkyrka och Vänö kapell.

 


 

Hiittisten Kappeliseurakunta  in english  på svenska

 

Osoite: 25940 Hiittinen, FINLAND 

Yhteyshenkilö: Antti Kuokkanen 

Puh: +358-2-46 666 05   

Kuvaus:

Hiittisten seurakuntaan kuuluvat myös ympäröivän saariston saaret. Hiittisten seurakunnan aluella sijaitsevat Hiittisten vanha puukirkko ja Vänön kappeli.

 
hogland.jpg (29017 bytes)

 

 

 

 

 

osterled.jpg (86420 bytes)

 

Roam in the footsteps of the Vikings and experience the world's most beautiful archipelago!

contact

 

    event calendar  |  news FAQ  suggest a link

 

main page   |  intro

copyright © viking islands® 2015

 

 

     yggdrasil.jpg (30918 bytes)