event calendar updated 07.07.2014  |  suggest a link   |  news archive

 

main page   |  intro


  HISTORY

  FACTS

  SIGHTS

  SERVICE

  MAPS

  PICTURES

  LINKS

  SEARCH


 

 

 

m/s Alva  på svenska  suomeksi

 

Address: 25900 Dalsbruk, FINLAND

Telephone: +358-40 413 1574

Description: 

Boat running on schedule between Dalsbruk and the Biskopsö, Bolax, Bötesö, Djupö, Grönvik, Vänoxa and Ängesö islands in the surrounding archipelago

Number of passengers: 21

Timetable ( pdf-file )

 


 

m/s Alva  suomeksi   in english

 

Address: 25900 Dalsbruk, FINLAND

Telefon: +358-40 413 1574

Beskrivning:

Båt som trafikerar enligt tidtabell mellan Dalsbruk och öarna Biskopsö, Bolax, Bötesö, Djupö, Grönvik, Vänoxa och Ängesö i den omgivande skärgården.

Antal passagerare: 21

Tidtabell ( pdf-fil )

 


 

m/s Alva  in english  på svenska

 

Osoite: 25900 Taalintehdas, FINLAND

Puh: +358-40 413 1574

Kuvaus: 

Vene joka liikennöi aikataulun mukaan Taalintehtaan sekä Biskopsön, Bolaxin, Bötesön, Djupön, Grönvikin, Vänoxan ja Ängesön saarten välillä.

Henkilöitä: 21

Aikataulu ( pdf-tiedosto )

 
hogland.jpg (29017 bytes)

 

 

 

 

 

osterled.jpg (86420 bytes)

 

Roam in the footsteps of the Vikings and experience the world's most beautiful archipelago!

contact

 

    event calendar  |  news FAQ  suggest a link

 

main page   |  intro

copyright © viking islands® 2015

 

 

     yggdrasil.jpg (30918 bytes)